Als medisch specialist, echtgenote, moeder en langdurig maatschapsvoorzitter heb ik behoorlijk wat moeite gehad om alle ballen in de lucht te houden en daarbij ook goed voor mezelf te blijven zorgen.
De manier waarop Sija me als coach begeleidt is op alle vlakken zinvol en het is prettig dat zij in elke sessie een gepaste benadering kiest, die aansluit bij mijn behoeften op dat moment: soms zakelijk en gestructureerd om een lastig gesprek voor te bereiden, en soms meer verkennend / mindfull op gevoelsniveau. In mijn rol als voorzitter van de vakgroep heeft dit traject me veel opgeleverd.
Sija kan goed luisteren, is analytisch en stimuleert om zoveel mogelijk zelf oplossingen en antwoorden op vragen te vinden. Soms stuurt ze bij en dat is ook wat ik van een coach verwacht. Ik gun meer medisch specialisten deze begeleiding.

Uroloog

Ik ben met Sija in contact gekomen via de website. In het eerste jaar was ons contact intensief, omdat ik vertrouwen moest krijgen in mijzelf, zodat ik o.a. meer ging reflecteren en leerde omgaan met politiek gevoelige ontwerpen. Nu heb ik twee keer per jaar een coachgesprek waarin ik actuele kwesties inbreng.
Sija coacht op een zeer prettige open, kritisch realistische manier met wetenschappelijke onderbouwing. Na iedere sessie, ook nu nog, krijg ik handvaten mee, waarmee ik in mijn vak (patiëntenzorg, omgang arts assistenten, bestuurlijke issues) en in mijn privé leven voortgang boek in mijn ontwikkeling als persoon.

Internist

Sija Bos heeft mij geholpen bij mijn voorbereiding op een congres in het buitenland waar ik dagvoorzitter was. Door haar mentale begeleiding heb ik voorafgaand en tijdens mijn presentatie zonder angst me volledig op de inhoud kunnen richten. Ik was buitengewoon blij met deze coaching. Het heeft een grote meerwaarde dat Sija psycholoog is. Intussen kijk terug op een geslaagd congres en gebruik de inzichten en handvatten ook in andere situaties.

Karin, 42 jaar, wetenschapper

Na mijn opleiding tot medisch specialist heb ik in diverse ziekenhuizen tijdelijk gewerkt en solliciteerde ondertussen naar een vaste plek in een maatschap. In die periode was steeds mijn dilemma: ik wil me graag zo snel mogelijk ergens vestigen en anderzijds geen concessies doen waar ik spijt van krijg. In een aantal gesprekken met Sija Bos is me helder geworden wat ik echt belangrijk vind. Mijn zelfvertrouwen is toegenomen en dat heeft positief effect gehad op hoe ik mij presenteerde in een sollicitatieprocedure. Sija is goed bekend met de ziekenhuiswereld en problematiek van artsen in maatschappen. Zij is een integere en deskundige gesprekspartner. Achteraf kan ik zeggen dat door de gesprekken met Sija ik tot een betere beslissing ben gekomen in een cruciale fase van mijn loopbaan.

Pieter, 37 jaar, medisch specialist

In de onderwijsorganisatie (HBO) waarin ik al langere tijd werk is een verandering ingezet naar meer resultaatgericht werken. Dat vraagt van mij een andere benadering. Mijn stijl van leidinggeven sloot niet aan bij wat het team nodig had, stond in mijn beoordeling. Ik wilde het graag anders en gaf mezelf een jaar om me te bewijzen. Via P&O ben ik in contact gekomen met Sija Bos Coaching. Zij hielp me zien hoe ik op anderen overkom. Het was nuttig om de spiegel voorgehouden te krijgen. De feedback was scherp, maar altijd respectvol. De ontwikkeling die ik heb doorgemaakt is te merken in mijn werk: ik ben veel doelgerichter en effectiever geworden als manager. Ik heb Sija ervaren als een uitstekende coach.

Lilian, 41 jaar, onderwijsmanager

Ik heb in het coachingtraject diverse verbijsterend nieuwe inzichten over mezelf opgedaan. Ik vond de coach buitengewoon goed.

Frank, 53 jaar, hoogleraar

Sija was able to provide simple exercises but with powerful and effective result. I felt much better in a short period of time.

Monika, 54 jaar, personal assistent

Ik vond de coach erg goed luisteren, zij haalde de knelpunten er precies uit en ging daarmee aan het werk.

Mary-Ann, 29 jaar, marketing-analist

Sija heeft door haar ervaring in het coachen van medisch specialisten een bovengemiddeld begrip van de bijzondere werkomgeving waarin medisch specialisten zich bevinden. Dit maakt dat ik in de gesprekken niet hoefde uit te leggen hoe de werkomstandigheden zijn en konden we focussen op het gespreksonderwerp. Bovendien zorgde Sija er, door kleine aanpassingen in haar benadering of uitleg, voor dat we op de zelfde lijn bleven. Hierdoor heb ik mij continu op mijn gemak gevoeld was het een gestructureerd, overzichtelijk en bovenal inzichtelijk coachingstraject.

Chirurg

Sija is voor mij een belangrijke coach geweest in een moeilijke en spannende periode in mijn leven. Zij is professioneel empathisch en kan uitstekend op het niveau van de cliënt gestructureerde uitleg en verdieping geven. Zij heeft mij een spiegel geboden in een warme en veilige sfeer, inzicht gegeven in eigen copingstijl en geholpen om weer structuur aan te brengen en vat op de omstandigheden te krijgen door concrete oefeningen en handvaten aan te reiken. Hierdoor was het voor mij mogelijk om te herstellen van spanningsklachten, negatieve ervaringen te verwerken en mijn emotionele balans te hervinden, waardoor ik uiteindelijk in staat was om een belangrijke beslissing te maken en het roer om te gooien.

Medisch specialist / universitair hoofddocent

Sija is uitstekend in staat iemand in een moeilijke, onzekere periode te begeleiden. Zij heeft daarbij aandacht voor de persoon, de ziekte en de werkomgeving. Het is een voordeel dat zij ervaring heeft in het coachen van medisch specialisten, die veelal minder goed voor zichzelf dan voor hun patiënten zorgen. Door haar begeleiding is het mij gelukt mijn werk te blijven doen en een betere balans te vinden tussen mijn werk als medisch specialist en mijn gezondheid.

Neuroloog

Hoewel ik via mijn huisarts al een paar keer een traject bij een psycholoog had gedaan, bleef ik tegen dezelfde dingen aanlopen in mijn werk: ik ging over mijn grenzen, piekerde continue of ik het allemaal wel goed deed en mijn prive-leven leed daaronder. Ik had weinig energie en wist dat ik dit niet zou volhouden. Om te voorkomen dat ik opnieuw zou uitvallen, adviseerde mijn werkgever coaching. In deze gesprekken heb ik enorm veel geleerd over mezelf.
Wat ik als heel prettig heb ervaren is dat Sija inzichtelijk maakt hoe patronen ontstaan, ze is no nonsens en benoemt duidelijk waar het om draait. De ballast van het gezin waarin ik ben opgegroeid bleek het onderliggende probleem te zijn. Door te zien welk gedrag ik in elke werksituatie herhaalde, werd me duidelijk waarom ik zo moe was. Er was ruimte voor mijn gevoelens en tegelijkertijd maakte Sija de vertaalslag naar hoe ik het anders kon aanpakken in mijn werk: timemanagement, communicatie met mijn manager, grenzen stellen aan collega’s. Stap voor stap begon ik dingen anders aan te pakken met behulp van de oefeningen en opdrachten die ik meekreeg aan het eind van elk gesprek. De aandacht en betrokkenheid was oprecht, ik kan alleen maar zeggen dat ik dit traject twintig jaar eerder had willen doen.

Irene, 49 jaar, manager overheid

Toen ik vorig jaar in een nieuwe baan begon bleek al snel dat de klik met mijn manager niet goed was. Door misverstanden van beide kanten liepen de emoties hoog op waardoor ik me ernstige zorgen maakte over mijn toekomst in dit bedrijf. Sija heeft mij laten reflecteren op mijn valkuilen en het effect van mijn gedrag. Na ieder gesprek had ik nieuwe inzichten in wat er gebeurde tussen mij en mijn manager, ze hielp me om opties te bedenken om een positieve wending aan de situatie te geven. Ik heb hierdoor heel veel zelfinzicht gekregen en het is me gelukt om staande te blijven in deze voor mij stressvolle periode. Ik ben erg blij dat ik door het voeren van deze soms confronterende maar altijd steunende gesprekken het tij heb kunnen keren. Sija begrijpt alle facetten en heeft een brede deskundigheid: of het nu gaat over conflicthantering, personeelsmanagement of psychische klachten, zij speelt feilloos in op wat er aan de hand is, verheldert en komt tot de kern.

Willem, 51 jaar, ingenieur

Toen in de periode dat mijn huwelijk strandde er ook veel turbulentie was in mijn werk, heb ik op aanraden van een collega contact gezocht met Sija Bos Coaching. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is hoe om te gaan met mijn gevoelens. Juist door hier aandacht aan te besteden, lukte het me op andere momenten om scherp te blijven in mijn werk. Mocht ik ooit weer in een situatie komen waarin ik behoefte heb aan een sparring partner, meld ik mij opnieuw. Sija is een vakvrouw.

Fred, 58 jaar, huisarts

Als advocaat in een maatschap bevond ik me in een lastig parket: ik had sinds een jaar een relatie met een van mijn collega’s en mijn vriendin/collega wilde dit geheim houden om moeilijkheden in de maatschap te voorkomen. Ik merkte dat dit veel onrust bij me te weeg bracht en ik verzandde in gepieker. De vragen Sija die ze stelde hebben me geholpen om mijn gedachten te ordenen en een balans tussen ratio en gevoel te vinden. Zij kan uitstekend luisteren zonder oordelend te zijn.
Dat hielp me om besluiten te nemen en rust te hervinden.

Fons, 33 jaar, advocaat