MBTI – type indicator

Het MBTI-instrument biedt een constructief kader voor begrip van verschillen tussen mensen en hoe je deze verschillen op een effectieve manier kunt gebruiken. Omdat het MBTI-model is gebaseerd op vele jaren onderzoek, is het instrument bewezen geschikt om een nauwkeurig inzicht te verkrijgen in je kwaliteiten en blinde vlekken. MBTI is veruit het meest gebruikte instrument ter wereld voor het begrijpen van (normale) persoonlijkheidsverschillen. De grondleggers Myers & Briggs zeggen daarover: “it ’s about insight into human motivation and potential”.

Een MBTI-instrument kan dienen als een startpunt voor een coaching traject. De vragenlijst meet voorkeuren op 4 dimensies:

  1. waar haal je energie uit ?
  2. hoe kijk je naar de wereld en hoe neem je informatie tot je ?
  3. hoe neem je besluiten ?
  4. hoe organiseer je je leven, m.n. hoe ga je om met tijd ?

Sija Bos is gecertificeerd MBTI-coach en heeft toegang tot de vragenlijst van de Type Indicator. U ontvangt tijdens het gesprek een korte rapportage met de uitkomsten.

Vraag een MBTI-vragenlijst en interview aan

Benieuwd naar jouw persoonlijkheidskenmerken? Vraag informatie aan over een MBTI-vragenlijst en interview.